top of page

Perstuntumasta tiedolla perusteltuun

Kirjoitin kandidaatin tutkielman viime keväänä. Pääaineeni ja supervoimani on markkinointi. Kandin jälkeen tuntui, että en ymmärrä markkinoinnista tuon taivaallista enkä yhtään sen enempää kuin vähempääkään.


Kuva Wilma


Markkinoinnin tehokkuuden mittaamista on pidetty haastavana. No, siitä kirjoittaminen on vähintään yhtä haastavaa. Siispä kirjoitin kandini siitä. Kesän ajan aihetta pureskeltuani on pakonomainen tarve jatkaa aiheesta. Poistu blogista ja pelasta itsesi.


Digitaalinen analytiikka on datan hyödyntämistä, liiketoiminnan kehittämistä ja yritykselle saatavilla olevan laadullisen sekä määrällisen datan analysointia. Ja digitaalista analytiikkaa tarvitaan mittaamiseen, jolloin yritys voi selvittää, mitkä markkinoinnin toimet ovat sille kannattavia.


Aaltoyliopiston teollisuustalouden professori Paul Lillrank on tiivistänyt laatujohtamisen tärkeyden ja markkinoinnin mittaamisen relevanttiuden yhteen lauseeseen:


”Mitä ei voi määritellä, ei voi mitata; mitä ei voi mitata, ei voi johtaa”.

Hemmetin hyvin sanottu. Mielestäni se, että markkinoinnin mittaaminen koetaan haastavaksi, on yksi syy siihen, että yritykset eivät ole halunneet tai onnistuneet mittaamaan sitä ainakaan tavoitteellisesti. Tämän uskon taas vaikuttavan yritysten markkinoinnin johtamiseen negatiivisesti, kun yritysten johto ei pysty perustelemaan markkinoinnin valintojaan kerättyyn ja analysoituun tietoon perustuen.


Jotta markkinointia voidaan johtaa tiedolla, tulee yrityksen määritellä tarvitsemansa data, joka tuottaa sille arvoa. Kerätty data on arvotonta, jos se ei tue yrityksen strategiaa ja operatiivista toimintaa. Yrityksen johdon tulee olla sitoutunut tiedon keräämiseen ja markkinoinnin mittaamiseen. Tällöin tiedolla johtamisesta tulee yritykselle mahdollista.


Markkinointi koetaan edelleen luovaksi osaksi yrityksen toimintaa. Markkinoinnin päätöksiä perustellaan mutu- ja perstuntumalla. Joskus tuntuma osuu oikeaan, mutta digitaalisuuden maailmassa yrityksen on mahdollista osua oikeaan useammin kuin joskus. Sillä tietoa on, ja sitä markkinoinnissakin parhaimmillaan hyödynnetään.


Tämä tekstin tynkä raapaisi pintaa, jos sitäkään.- Marika

Comments


Marika Johanna blog real estate investor
@wilmahphotography
bottom of page